СОЛИҚ ВА МАЖБУРИЙ ТЎЛОВЛАР

2014 йилда жамиятимиз томонидан қуйидаги солиқ ва мажбурий тўловлар тўланиши кутилмоқда.

1.Қўшилган қиймат солиғи 20 %

2.Мол мулк солиғи 3.5 %

3.Ер солиғи

4.Фойда солиғи 8 %

5.Инфраструктура солиги 8 %

6.Ягона ижтимоий тўлов 25 %

7.Пенция фондига 1.6 % ажратма

8.Йўл фондига 1.4 % ажратма

9. Мактаб таълимини ривожлантириш жамғармасига 0.5 %

2014 йилда сотиладиган махсулотларимиз қиймати   юқорида кўриб ўтганимиздек ҚҚС билан 13594.8 млн сўм, ҚҚСсиз 11329.0 минг сўм бўлиши кутилмоқда. Биз тўлайдиган асосий солиқ ва мажбурий ажратмалар  сотилган махсулот қийматига нисбатан ҳисобланса, мол-мулк солиғи жамият асосий воситаларининг қолдиқ қийматига ва ўрнатилмаган асбоб ускуналар қийматидан ҳисобланади. Шу ўринда жамиятда мавжуд асосий воситалар қолдиқ қиймати  1756, млн сўм 2014 йилад ишга тушириладиган янги тегирмон ускуналари ва биносининг қиймати 3200 млн бўлишини инобатга олсак жамият асосий воситалари қиймати 4956 млн сўм бўлади. Ягона ижтимоий тўлов эса хисобланган иш ҳақи фондидан ҳисобланишини инобатга олиб 2014 йилда қуйидагича солиқ тўловлари ҳисобланишини кўрамиз.

Солиқ тўлови номи

Ставкаси %

Солиқ солинадиган база

Млн сўм

Ҳисобланади-ган солиқ суммаси млн сўм

Солиқ суммасини камайтирадиган ҳисобга олинадиган солиқ

Туланадиган солиқ суммаси

Қўшилган қиймат солиғи

20

11329.0

2266

120

2146

Мол мулк солиғи

3.5

4956

174

53

121

Ер солиғи

60

0

60

Фойда солиғи

8

32

0

32

Инфраструктура солиги

8

29

0

29

Ягона ижтимоий тўлов

25

888.1

222

0

222

Пенция фондига ажратма

1.6

11329.0

181

0

181

Йўл фондигаажратма

1.4

11329.0

159

0

159

Мактаб фондиги ажратма

0.5

11329.0

57

0

57

Жами

3280

0

3007