ПУЛ ОҚИМЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

           КУРСАТКИЧЛАР

млн сўм

Сотишдан тушум

11329

Сотилган махсулот учун сарф харажатлар

8918

Жами пул окими

2411

Маркетинг учун харажатлар

50

Маъмурий харажатлар

301

Бошка операцион сарф харажатлар

327

Операцион пул окими

1733

Кредит учун фоиз тулови

428

Соликлар

800

Соф пул окими

505

Кредитни сўндириш

427

Кредитни коплашдан кейинги пул окими

78