SOF FOYDASINI TAQSIMLASH

Sof foydasining yili va yo‘nalishi ming so‘m foiz
2021
309 486,00
100
Zaxira fondi
15 474,10
5
Dividendlar
77 371,50
25
Rivojlantirish fondi
87 040,40
28,13
Rag‘batlantirish
129 600,00
41,87
2020
1 205 796,00
100
Zaxira fondi
60 290,40
5
Dividendlar
180 869,20
15
Rivojlantirish fondi
857 596,40
71,13
Rag‘batlantirish
107 040,00
8,87
2019
2 975 702,00
100
Zaxira fondi
148 786,00
5
Dividendlar
892 710,00
30
Rivojlantirish fondi
1 836 086,00
61,70
Rag‘batlantirish
98 120,00
3,30
2018
225 219,00
100
Zaxira fondi
11 261,00
5
Dividendlar
112 609,00
50
Rivojlantirish fondi
85 130,00
37,80
Rag‘batlantirish
16 219,00
7,20
2017
22 928,00
100
Zaxira fondi
1 146,00
5
Dividendlar
18 343,00
80
Rag‘batlantirish
3 439,00
15
2016
122 079,00
100
Zaxira fondi
12 208,20
10
Dividendlar
97 663,60
80
Rivojlantirish fondi
7 207,20
5,90
Rag‘batlantirish
5 000,00
4,10
2015
107 867,00
100
Zaxira fondi
10 787,60
10
Dividendlar
64 719 723,50
60
Rivojlantirish fondi
27 809,90
25,80
Rag‘batlantirish
4 550,00
4,20

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish