USTAV KAPITALINING TUZILMASI

Aksiyalar turi va aksiyalar
aksiyadorlar kecimida
Aksiyalar soni
(dona)
Nominal
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Ustav kapitalidagi
miqdori
(foiz)
oddiy/imtiyozli
310 137
2 000
620 274 000
100
oddiy
310 008
2 000
620 016 000
99,96
imtiyozli
129
2 000
258 000
0,04
"O'ZDONMAHSULOT" АК ulushi
oddiy
289 980
2 000
579 960 000
93,50
boshqa yuridik shaxslar ulushi
oddiy
14 395
2 000
28 790 000
4,64
jismoniy shaxslar ulushi
oddiy/imtiyozli
5 762
2 000
11 524 000
1,86

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish