QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro‘yhatdan o‘tkazilgan sanasi Ro‘yhatdan o‘tkazilgan raqami Aksiyalar turi Aksiyalar soni (dona) Nominal narhi (so‘m) Aksiyalar summasi (so‘m) Chiqarilishi holati Emissiyaviy xujjatlar
26.07.1995
E0129-1
oddiy
25 701
2 000
51 402 000
Aksiyalar
muomalada
26.07.1995
E0129-1
imtiyozli
129
2 000
258 000
Aksiyalar
muomalada
31.07.1998
E0129-2
oddiy
1 047
2 000
2 094 000
Aksiyalar
muomalada
15.09.2004
E0129-3
oddiy
362
2 000
724 000
Aksiyalar
muomalada
14.07.2005
E0129-4
oddiy
13 898
2 000
27 796 000
Aksiyalar
muomalada
05.03.2010
E0129-5
oddiy
269 000
2 000
538 000 000
Aksiyalar
muomalada
13.10.2015
E0129-6
oddiy
258 451
2 000
516 902 000
Aksiyalar
chiqarilishi annulyasiya
qilingan

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish