JAMIYATNING MAHSULOTI

  Un                                                                   

  Omuxta em

TOVARLARNI YETKAZIB BERISH (ISHLARNI BAJARISH, XIZMATLAR KO‘RSATISH) BO‘YICHA JAMIYAT TOMONIDAN

O‘TKAZILADIGAN OCHIQ TANLOVLAR (TENDERLAR) VA KIMOSHDI SAVDOLARI TO‘G‘RISIDAGI MA’LUMOTLAR

Jamiyatning mahsulotlarni yetkazib berish bo‘yicha jamiyat tomonidan ochiq tanlovlar (tenderlar) va kimoshdi savdolari o‘tkazilishi qonunchilikda ko‘zda tutilmagan. Jamiyatning faoliyatida ishlarni bajarish va xizmatlarni ko‘rsatish mavjud emas.

Jamiyat fermer xo‘jaliklari va klasterdan bug‘doy doni qabul qiladi. Un va omuxta yem ishlab chiqarib, O‘zbekiston Respublikasi tovar xom-ashyo birjasi (www.uzex.uz) orqali sotadi.

ЖАМИЯТНИНГ МАҲСУЛОТИ

  Ун                                                               

  Омухта ем

ТОВАРЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ (ИШЛАРНИ БАЖАРИШ, ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШ) БЎЙИЧА ЖАМИЯТ ТОМОНИДАН

ЎТКАЗИЛАДИГАН ОЧИҚ ТАНЛОВЛАР (ТЕНДЕРЛАР) ВА КИМОШДИ САВДОЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР

Жамиятнинг маҳсулотларни етказиб бериш бўйича жамият томонидан очиқ танловлар (тендерлар) ва кимошди савдолари ўтказилиши қонунчиликда кўзда тутилмаган. Жамиятнинг фаолиятида ишларни бажариш ва хизматларни кўрсатиш мавжуд эмас.

Жамият фермер хўжаликлари ва кластердан буғдой дони қабул қилади. Ун ва омухта ем ишлаб чиқариб, Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржаси (www.uzex.uz) орқали сотади.

Как Вы оцениваете деятельность общества?

Loading ... Loading ...

Подписка на обновления веб-сайта

Обращение в общество

 

 

Отслеживание хода и времени рассмотрения обращения

Communications

 

 

Tracking of application processing and term

Жамиятга мурожаатлар

 

 

Мурщжаатни кЎриб чикиш жараён ва мухлатини кузатиш

Jamiyatga murojaatlar

 

 

Murojaatni ko'rib chiqish jarayon va muhlatini kuzatish

Jamiyat faoliyatining qanday baholaysiz?

Loading ... Loading ...

Жамият фаолиятининг қандай баҳолайсиз?

Loading ... Loading ...

How do you evaluate the activities?

Loading ... Loading ...

Янгиланишларга обуна бўлиш

Subscription to updates

Yangilanishlarga obuna bo’lish